CLIENT : Korneel
IO : Dries Coutigny, Thijs Van Hooreweder
ERGO : Kevin Vuylsteke, Ben Mestdag, Tommy Nuyttens
Dank aan de badminton lerares, Martine Vanrobaeys.

PROCESS: http://badmintonracket-2010.blogspot.com/